Büyünün psikolojik belirtileri 27EKİ
Büyünün psikolojik belirtileri

Babil imparatorluğunda ortaya çıktığı düşünülen ve geçmişin tozlu sayfalarından sıyrılarak günümüze kadar ulaşmayı başaran büyü, yüz yıllar boyunca uzman medyumlar tarafından uygulanmıştır. Akla gelebilecek her türlü amaç için uygulanabilen ve doğru yapıldığında akıl almaz derecede güçlü sonuçlar elde edilmesini sağlayan büyü, günümüzde de kullanılmaktadır. Günlük hayatımızda da sıklıkla rastlayabileceğimiz; fal baktırmak, cin ve peri çağırmak gibi eylemler şamanizmin bir parçası olmakla birlikte büyünün geçmişine dayanmaktadır. Peki, birbirinden farklı amaçlar için uygulanan ve etkili sonuçlar yaratan büyünün psikolojik belirtileri nelerdir?

Tarih boyunca yazılan, kulaktan kulağa aktarılan büyü çalışmalarının neredeyse tümünü kara vefkler oluşturmaktaydı. Bunun sebebi, ak büyülerin olumlu ve güzel sonuçlar yaratması, insanları rahatsız etmemesidir. Ancak kara büyüler yalnızca kişiyi değil, çevresini de dolaylı yoldan olumsuz etkileyen eylemler olduğundan anlatılmakta ve bir sonraki nesillere çeşitli yollarla aktarılmaktaydı. Oysa büyü, yalnızca kötü amaçlar için değil iyiye ve doğruya ulaşmak içinde aracı olabilecek türden işlemleri bünyesinde barındırmaktadır. Bunun farkında olarak, büyünün psikolojik belirtileri araştırmalıdır.

BÜYÜNÜN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sorulan bu soruya tek, kısa ve net bir cevap vermek doğru olmayacağı gibi yeterli de değildir. Kendi içerisinde ikisi şeytani, birisi rahmani olarak üç ana kategoriye ayrılan; ak büyüler, kara büyüler, kırmızı büyüler olarak isimlendirilen işlemlerin belirti ve etkileri birbirinden farklıdır. Büyünün psikolojik belirtileri genelleştirilmemesi gereken bir konu olsa da, merak eden ve bu sorunun yanıtını her yerde arayan okurlarımız için şu şekilde örneklendirebiliriz;

  • Büyü yapılan kişinin düşüncelerinde büyük farklılıklar oluşur, bu farklılıkların oluşması ise ucu açık bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşir,
  • Kişiye kara ya da kırmızı bir büyü uygulanmış ise kendini devamlı olarak baskı altında hissedebilir,
  • Kişi, gerçekte olmayan ruhani ve diğer boyuttaki varlıkları görebilir. Bu varlıkların netliği herkes için farklıdır. Kimi insan yalnızca seslerini duyduğunu ve sürekli olarak fısıldayarak kendileri ile konuştuklarını dile getirirken, kimileri bu varlıkları doğrudan ya da siluet olarak gördüklerini ifade etmektedir. Her nasıl görülürse görülsün, bu varlıkların hissedilmesi kişinin psikolojisinde ağır sorunların yaşanmasına sebebiyet verir.
  • Yapılan işlem, ak büyüler kategorisinde yer alıyorsa; kişi kendini her zaman olduğundan çok daha fazla enerjik, pozitif, inançlı, güzel ve başarılı hissedebilir,
  • Kişide sebebi bulunamayan ve genellikle psikologlar tarafından; kişilik bölünmesi, şizofreni teşhisi konulan kişilerin büyük bir kısmı, musallat ya da kara büyünün etkisindedir.

Kişiden kişiye büyük farklılık gösteren bu belirtiler, konu üzerinde uzmanlaşmış medyumlar tarafından fark edilebilir. Aynı zaman da, kişi ya da kişileri yakından gözlemleyen , aynı zamanda konu hakkında detaylı bilgi sahibi olan çevre bireylerde büyünün varlığını tespit edebilir…

BÜYÜ YAPILAN KİŞİNİN PSİKOLOJİSİ BOZULUR MU?

Kişinin psikolojisinde değişim yaratması hedeflenerek uygulanan işlemler, en etkili çalışmalar arasında yer alır. İnsan psikolojisi öylesine derin ve önemlidir ki, yapılan en ufak bir değişim kişinin hayatının gidişatını olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Bu tür çalışmaların kesinlikle uzman medyumlar tarafından uygulanması ve bozulması önerilir. İşlem ister rahmani, isterse şeytani amaçla uygulanmış olsun; pek azı hariç tüm büyülerin bozulması için çeşitli metotlara başvurmak mümkündür. İç içe yapılmış büyülerin bozulması ise oldukça güçtür.

Büyü bozma işlemlerinin bir süreç olduğu, zaman ve tecrübe gerektirdiğini unutmamak gerekir. Bu gibi çalışmaların doğru sonuç vermesini sağlamak için, mutlaka uzman bir medyuma başvurulmalıdır.

Medyum Kehatun Hoca

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.