Büyü Kaç Günde Tutar 27EKİ
Büyü Kaç Günde Tutar

Büyü etkisi altında olduğunu düşünen, büyü yaptırmak isteyen ve ilim hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler, büyü kaç günde tutar sorusuna yanıt ararlar. Oysa sorulan bu sorunun tek ve net bir yanıtı yoktur. Büyü denildiğinde insanların aklına kötülük, lanet gibi kavramlar gelse de, büyü rahmani yani iyi amaçlar içinde uygulanabilir. Mutlu yuvaların kurulmasını sağlamak, kişiler arasındaki bağı güçlendirmek, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürebilmek, geliri arttırmak ve kısmeti açmak gibi nedenlerle büyü yaptıran kişilerin sayısı her geçtiğimiz gün artmaktadır. Bunun yanında, büyünün kötü tarafından yararlanarak çeşitli sorunların oluşmasını sağlamak da mümkündür.

Uygulanan ve birbirinden farklı sonuçlar elde edilmesini sağlayan tüm bu işlemlerin sonuç süreleri birbirinden farklıdır. Bunun yanında, büyü kaç günde tutar? Sorusunun yanıtında değişimler yaratan çeşitli etkenlerde bulunmaktadır. Büyü yapılacak kişinin üzerinde herhangi bir büyü ya da tılsım olmaması ve kişinin diğer boyuttaki varlıklardan birine sahip olmaması gerekir. Aksi durumda, uygulanan işlemden istenilen güçte sonuç alınamaz ya da büyü bir ömür boyu pasif halde kalabilir.

BÜYÜ TUTMA SÜRELERİ NELERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR?

Büyülerin rahmani ve şeytani amaçlarla uygulanabildiğinden bahsetmiştik. Rahmani amaçla uygulanan işlemler, ak büyüler olarak da isimlendirilir. Bu tür çalışmalar günümüzde olduğu gibi, yakın ve uzak geçmişte de sıklıkla tercih edilmiştir. Şeytani amaçla uygulanan işlemlerin diğer bir ismi ise kara büyülerdir. Bu tür işlemler kişinin ve çevresinin huzurunu kaçırmak amacıyla uygulanır. Bu tür çalışmalar; kişilerin sağlığını kaybetmesi, akıl sağlığını kaybetmesi, doğru kararlar alamaması, yakınlarından uzaklaşması, yalnız kalması gibi sonuçlar yaratabilir. Bir diğer çalışma grubu ise kırmızı büyülerdir. Bu çalışmalar şeytan ile doğrudan iş birliği yaparak uygulanır ve ritüelleri esnasında canlıların kurban edildiğin bilinmektedir. Bu tarz çalışmaları günümüzde gerçekleştiren çok az sayıda medyum olduğu bilinmektedir. İrtibata geçeceğiniz pek çok medyum, bu tarz bir çalışmayı gerçekleştirmeyi reddedecektir.

Ak ve kara büyüler, uygulandıktan sonra bir süre boyunca pasif durumda geçerek, büyünün sonuç vermesi için gereken temeli hazırlar. Bu esnada, kişi ya da kişilerin düşüncelerinde farklılıklar oluşmaya başlar, hal ve hareketlerde ufak değişimler gözlenebilir. Bu değişimler dışarıdan fark edilse bile, gözlemlenen durumun “büyü” olarak adlandırılabilmesi çok düşük bir olasılıktır. Özellikle konu hakkında bilgisiz ve tecrübesi kişiler, bu gibi teşhisleri koyamaz ya da kişiye konduramazlar. Büyü, insanın kendi iradesiyle kabul etmesinin ardından uygulanabileceği gibi, habersiz de yapılabilir. Bu gibi çalışmaların uygulanabilmesi için, büyü yapılacak kişi ya da kişiler hakkında gerekli olan tüm bilgilere sahip olmak gerekir. İşlem için gerekli olan bilgiler ve materyaller bulunmada, sonuç veren büyülerin gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. Büyü kaç günde tutar sorusuna net bir cevap vermenin mümkün olmadığını yukarıda da belirtmiştik. Ancak uygulanan işlemin aynı gün içinde sonuç veremeyeceğini kesin olarak söyleyebiliriz.

YAPILAN BÜYÜNÜN SONUÇ VERDİĞİNİ NASIL ANLARIZ?

Bu kadar farklı tarzda çalışmaların ve büyülerin olduğunu ele alırsak, yapılan büyünün sonuç verdiğini nasıl anlarız sorusuna genel bir cevap vermenin ne kadar güç olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Büyüler, uygulanmalarındaki temel amaca ve niyete hizmet edecek biçimde sonuç verirler. Günümüzde en çok tercih edilen ve uygulatılan işlemlerin sonuçlarından bazıları şu şekildedir;

  • Büyü yapılan kişilerini eskiye kıyasla çok daha yakın olması ve iyi anlaşması, (bağlama büyüsü)
  • Kişilerin birbirlerine karşı yoğun bir aşk duygusu yaşaması, çevrenin ilişkiyi olumsuz etkileyememesi, (aşk büyüsü)
  • Kavgalar ve tartışmalarla sonlanan, ne yapılırsa yapılsın geri inşa edilemeyen sevginin güçlenmesi, kişilerin birbirlerine aşık olması, (geri döndürme büyüsü)
  • Batmak üzere olan iş yeri ya da hanenin zenginleşmesi, talebin artması, işlerin yoluna girmesi, kişinin rütbe atlaması, (bereket büyüsü)
  • Uzun süre yalnız kalmış ve kendine uygun kişiyi bulamamış bireyin kısmetinin açılması, (kısmet açma büyüsü)
  • Kişinin doğru kararlar alamaması, yapmış olduğu davranışların devamlı olarak hayatını olumsuz etkilemesi ve patavatsız davranışlarda bulunması, (delirtme büyüsü)
  • Kişinin hakkını savunamaması, düşüncelerini özgürce ifade edememesi, çekingen olması ve kimi zaman konuşma zorlukları çekmesi, (dil bağlama büyüsü)
  • Gözü devamlı dışarıda olan eşin evine ve çocuklarına bağlanması, dışarıya ve ilişkinin dışındaki üçüncü kişiye olan bağının kesilmesi… (göz bağlama, eve bağlama, eşe bağlama büyüsü)

Medyum Kehatun Hoca

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.