Musallat Büyüsü

Cin büyüsü ile sıklıkla karıştırılan musallat büyüsü işlemi, konu hakkında tecrübe edinmeyi başarmış uzman medyumlar tarafından uygulanır. İşlemin cin büyüsü ile sıklıkla karıştırılmasının temel nedeni, her iki işlem içerisinde de diğer varlıkların yer almasıdır. Ancak cin büyüsünde, işlemin sonuç verebilmesi adına cinlere görevler verilirken, musallat işleminde ki cin doğrudan kişiye ya da yönlendirilen mekana bağlanır. Bahsetmekte olduğumuz bu iki işlem, birbirlerinden farklı ritüeller aracılığı ile uygulanmaktadır.

Kişinin musallat büyüsü etkisi altında olduğu düşünülüyorsa, hangi aşamanın belirtilerini gösterdiğini bilmek oldukça önemlidir.  İşlem hakkında tecrübesiz ve bilgisizce tahminler yapmak, bu tahminler doğrultusunda bir sonuca varmaya çabalamak oldukça büyük zaman kayıpları yaratacaktır. Cinlerin de tıpkı bizler gibi düşünebilen ve karar alabilen varlıklar olduğunu unutmamak gerekir. Konu hakkında uzman bir isim ile irtibata geçmeden işlem yapmaya çalışmak oldukça tehlikelidir. Doğru ve istenilen sonuca ulaşılabilmesi için, konu hakkında uzmanlaşmış bir medyum ile iletişime geçilmesi önerilir.

MUSALLAT BÜYÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Musallat büyüsü belirtileri en çok merak edilen konulardan biridir. Bu işlem kullanılarak pek çok farklı noktaya ulaşılabilir. Bu sebeple işlemin hangi amaçla uygulandığını bilmek, belirtilerden emin olabilmek açısından önemlidir. Yapılan her işlemden aynı güçte ve etkide sonuç alınamaz. Kişiye, kişilere ya da mekana musallat edilen cinin karakteri ve davranışları, işlemin gücünü önemli derecede etkiler. Yaptırılan işlemlerden alınan ortak belirtilerden bazıları şunlardır;

 • Kişinin kendini diğer insanlardan çok daha üstün görmesi, kimsenin onun kadar iyi olmadığını düşünerek çevresinden, dostlarından ve ailesinden uzaklaşması,
 • Kişinin daha önceden sergilemediği davranışlar, aşırı sinirli ya da olaylara tepkisiz kalma durumu,
 • Geçici olarak kişinin ufak çaplı sinir krizleri ve gülme atakları geçirmesi,
 • Kişinin söz ve düşüncelerini çekinmeden dile getirmesi, karşısındakini kırıp kırmayacağını düşünmemesi ve patavatsız davranışlarda bulunması,
 • Ahlaken çöküşe geçmesi ve insanlar tarafından yadırganır bir hale gelmesi,
 • Kişinin anlam verilemeyen, basit ve günlük hayatta kullanımda olan cisimlerden korkması. Örnek; bıçak, makas, jilet, aşırı ışıklı ekranlar, parlak ledler…
 • Kişi geçici ya da kalıcı olarak çevresindeki canlılara sinirli davranabilir. Bu canlılar insanlar ya da hayvanlar olabilir,
 • Kişi başka kimsenin duymadığı sesler ve silik görüntüler görebilir,
 • Karanlıkta saatlerce dikilebilir, boşluğu seyredebilir,
 • Mekana yapılan işlemlerde, içeride bulunan kişiler enerjiden olumsuz olarak etkilenirler. İçeriye giren kişiler oradan çıkmak ister, içerinin boğucu ve basık bir enerjisi olduğunu düşünür. İçeriye giren kişilere kasvet çöker.
 • Büyü, kafe tarzı bir iş yerine yapılmış ise kimse içeride durmak istemeyeceğinden büyük maddi kayıplara yol açabilir, kişiler bu mekan içerisinde vakit geçirmek istemezler, neşelenemezler.

MUSALLAT BÜYÜSÜ NASIL ANLAŞILIR?

Basitçe düşünüldüğünde işlemi anlamanın çok kolay olacağı akla gelir. Bu işlem, sayısız farklı biçimde, farklı amaçlar için uygulanabilir. Çok nadir olsa da, kişinin iyiliği ve çıkarları içinde uygulanabilmektedir. Bu kadar geniş yelpazeye sahiplik eden bir işlemi anlamak oldukça güçtür. İşlemin kesin olarak anlaşılabilmesi için uzman bir medyum ile irtibata geçmek gerekir. Bu medyum, medyumluk ilmi, kara büyüler ve musallat işlemleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. İletişime geçeceğiniz bir metafizik uzmanı da, kişinin üzerinde büyü olup olmadığını, kişinin üzerindeki ruhani enerjiyi inceleyerek anlayabilir. Cinler, insanların düşündüğünden ve sandığından çok daha zeki varlıklardır. Kişinin üzerinde büyü olduğundan şüphe eden kişileri fark ettiklerinde, bu şüpheyi ortadan kaldırmak için bir süreliğine pasif duruma geçebilirler. Bu sebeple emin olmak için mutlaka uzman biri ile irtibata geçilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

 • Kişinin gündüz saatlerinde uyuyarak, geceleri ayakta kalmayı tercih etmesi ve bu durumun hayatını pozitif yönde etkilediğini dile getirmesi,
 • Kişinin dinleri aşırı derecede sorgulaması, varlık inancının farklılaşması,
 • Diğer insanlardan üstün olma çabasının oluşması ya da artması, farklılaşmaya çalışması,
 • Bazı kaynaklar, musallat etkisi altında kalan kişilerin sudan korktuğunu dile getirmektedir. Kişilerin sudan korkmasına gerek yoktur ancak sudan hoşlanmaması söz konusu olabilir,
 • Kişinin düzenli hayattan uzaklaşarak dağılması, pasaklı olarak tabir edilen düzene geçiş yapması ya da yanaşması,
 • Kötü huy ve davranışlar olarak adlandırılan sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklara olan yatkınlığının artması,
 • Utanç duygusunun yok denilebilecek kadar azalması, aklından geçen davranışları uygulamaktan çekinmemesi…

Bu etkilerden biri ya da daha fazlası kişi üzerinde gözlemlenebilir. Gözlemin dikkatli biçimde yapılması, varlığı uyandırmamak ve tedirgin etmemek adına önemlidir.

MUSALLAT BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

İşlemi yaptırmak isteyen kişi, düşüncelerinden ve varmak istediği sonuçtan emin olmalıdır. Ardından işlemi, onun adına uygulayabilmesi için çeşitli ritüel sözleri ile vekaletini geçici olarak medyuma vermelidir. İşlemin yapılış aşaması, ulaşılmak istenen konuya bağlı olarak büyük ve önemli değişimler gösterir. Bu sebeple, büyü aracılığı ile ulaşılmak istenen nokta tam ve net olarak belirlenmelidir. Bu sayede işlemi uygulayacak olan medyum, doğru metodu seçerek ritüel aşaması için gerekli olan malzemeleri temin edebilir. Ritüel malzemelerinin eksiksiz ve doğru biçimde temin edilmesi oldukça önemlidir. Söz konusu büyü olduğunda, hiçbir malzeme değiştirilemez ve birbirinin yerine kullanılamaz. Bu konu oldukça mühim olup, işlemin sonuçlarında büyük değişimler yaratır. Daha çok malzeme kullanmak, daha etkili ya da güçlü sonuçlar elde edilmesini sağlamaz.

İşlemin amacı belirlendiğinde bu amaca doğru biçimde hizmet edecek metot, el yazması büyücülük kitaplarından öğrenilir. Metot adımlarının hiçbiri atlanmadan, harfiyen uygulanmalıdır. Aksi durumda işlemden beklenilmeyen sonuçlar elde edilir. Beklenilmeyen sonuçlar genellikle negatif yönde olacaktır. İşlemi yaptırmak için medyumlarla iletişime geçmekten çekinen kişiler, internet üzerindeki ritüeller aracılığı ile kendi başlarına büyü yapmayı denerler. Musallat içeren işlemlerin, amatör kişiler tarafından uygulanması oldukça tehlikelidir. Lütfen bu gibi eylemlerden uzak kalarak profesyonellere danışınız. İşlem sırasında, kişiye musallat edilecek varlıklar saf bir enerji ile çağrılmalıdır. Bu tarz büyüleri rastgele çağrılan cinler ile uygulanamaz. İşlem sırasında musallat edilecek cinin emirlere uyacak ve amaca doğru hizmet edecek tarzda olması önemlidir. Bu sebeple işlem yalnızca cinlere sahip medyumlar tarafından uygulanabilir. Medyum Medyum şükriye Hoca çeşitli rütbelere ve amaçlara sahip, çeşitli cinleri etkisi altında tutan güçlü bir kişidir.  Kendisiyle irtibata geçerek işlem yaptırabilirsiniz.

MUSALLAT BÜYÜSÜ ETKİ SÜRESİ NEDİR?

İşlemin etki süresi, pek çok kişi tarafından merak edilen bir konular arasında yer almaktadır. İşlemin konu hakkında tecrübeli ve uzman bir medyum tarafından, eksiksiz biçimde uygulandığını ele alırsak 10 gün ile 25 gün arasında etki etmesi beklenir. İşlemin etki etmesinin ardından, kendini göstermeye devam edeceği süre ise sınırsızdır. İşlemin yapımı sırasında kullanılan metoda bağlı olarak cin istenilen, belirlenen ya da birinci dereceden akrabaya miras bırakılabilir. Cinin miras kalmasının ardından, kişi üzerinde göstereceği etkiler önceden konuşularak belirlenebilir ya da akışa bırakılabilir. Kimi metotlarda, büyünün tesiri altında kalan kişi hayatını kaybettikten sonra cin serbest kalır.

İşlemin zaman içinde gücünü ve etkisini kaybetmesi söz konusu bir durum değildir. Büyünün kendi kendine bozulmasını beklemek, zaman kaybı yaratmaktan başka bir işe yaramayacaktır. İşlem etkisini gösterdiği günden başlayarak, zaman geçtikçe güçlenecek ve kişi ile bütünleşecektir. Kişi zaman içinde cinin farkına varabilir. Ancak durumu çevresine izah ederek durumdan kurtulabilmesi söz konusu değildir. Kişiye musallat edilen cin, devamlı olarak önüne engel koyacak ve çevredeki insanların büyüyü öğrenmesinin önüne geçecektir. Kişi, istenilen sonuca bağlı olarak iyi ya kötü bir hayatın ortasında kalacaktır. Kara büyü içeren musallat işlemleri, kişinin hayatını cehenneme çevirmek için yeterli güçtedir. Kişi hayattan hiçbir zevk almayarak her şeyden uzaklaşabilir… İşlemin metodu seçilirken cin kişiye musallat edilebilir, evlenmesi için aşık edilebilir, içine girmesi ve hareketlerini yönetmesi için zorlanabilir ya da psikolojisini önemli düzeyde bozabilir. Tüm bu etkiler işlem yaptırmak isteyen kişinin seçimine bağlıdır.

YAPILAN MUSALLAT BÜYÜSÜ BOZULABİLİR Mİ?

Hemen hemen her işlemde olduğu gibi, musallat işleminin de kendine has büyü bozma metotları bulunmaktadır. İşlemin ne için uygulandığı oldukça önemli bir konudur. İşlemin hangi amaçla uygulandığı bilinmeden, büyü bozma ritüeline geçmek yersiz olacaktır. Yüzlerce farklı büyü bozma ritüelinin arasından rastgele seçilen yöntemin doğru olabilme olasılığı oldukça düşüktür. Bu sebeple konu hakkında bilgili ve tecrübeli bir isim ile iş birliği yapmak, kişiyi bütünü ile büyünün etkilerinden kurtarabilmek açısında oldukça önemlidir.

İşleme erken müdahale edebilmek, işlemin kısa sürede bozulabilmesi açısından oldukça önemlidir. Büyü, henüz etkisini göstermemişken yani pasif durumdayken müdahale edebilmek oldukça güçtür. Ancak büyünün etkisi kendini gösterir göstermez, büyü bozma uygulamak en doğru eylem olacaktır. İlerlemiş bir musallat büyüsü işleminden kurtulmak zaman alır. Büyü bozma ritüelinin aşama aşama ilerleyen bir süreç olduğunu da akıllardan çıkmamak gerekir. Bu süreç boyunca sabırlı ve inançlı olmak, istenilen sonuca ulaşabilmek açısından oldukça önemlidir. Musallat bozma ritüelleri, kutsal kitaplarda yer alan çeşitli ayet ve duaları içermektedir. Bu duaları ve ayetleri, ritüeller olmadan okumak her zaman için başarılı sonuç elde edilmesini sağlamasa da, bazen çözüm yolu olabilmektedir. Bu dualar okunurken, kişiye musallat edilmiş olan cini uyandırmamak oldukça önemlidir. Bu sebeple olabildiğince temkinli ve dikkatli davranılmalı, büyünün tüm etkilerinden kurtulabilmek adına profesyonel yardım alınmalıdır.

Medyum Kehatun Hoca

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.