Kara Kedi Büyüsü

Yüzyıllar boyunca şanssızlık getirmeleri ile bilinen kara kediler, orta çağda ortaya çıkmış bir işleme de isim olmuştur. En eski büyü çalışmaları listesinde yer alan kara kedi büyüsü uygulanan kişilerin, bir ömür boyu her türlü alanda şanssız oldukları biliniyordu. İçinde bulunduğumuz toplumda olduğu gibi, hemen hemen bütün toplumlarda uğursuzluk ve şanssızlık getirdiğine inanılan kara kedilere karşı sahip olunan bakış açısı Mısırlılar için oldukça farklıydı. Mısır kabilesi ve halkı, kedinin kutsal bir hayvan olduğuna inanırdı. Bu canlıya değil öldürmeyi, zarar veren kişiler bile ağır işkenceler ile ölüme mahkum ediliyordu.

Kara kedi büyüsü uzmanlık isteyen bir çalışmadır. Bu çalışmanın doğru ve eksiksiz biçimde uygulanabilmesi için pek çok ritüel ve büyünün iç içe uygulanması gerekir. Uygulanan bu işlem kara büyüler arasında yer almaktadır. Bununla beraber kedi figürlerini içeren vefk ve tılsımlara sahiptir. Kimi zaman ise işlemin uygulandığı odaya, kullanılan metoda bağlı olarak birden fazla kara kedi bırakıldığı da bilinmektedir. İnternet üzerinde bulunan bilgiler ile doğru ve istenilen sonucu verecek büyüyü yapabilmek mümkün değildir. Bu işlemden istenilen sonucun elde edilebilmesi için mutlaka uzman medyum ya da medyumla ile çalışılması gerekir. Kimi zaman birden fazla medyuma ihtiyaç duyularak yapılan bu işlemin, amatör kişiler tarafından uygulanabilmesi akla ve mantığa da oldukça ters bir durumdur…

KARA KEDİ BÜYÜSÜ İÇİN TILSIM YAZMAK

İşlemin doğru bir süreçte seyredebilmesi için çeşitli tılsımların yazılması ve bu tılsımların doğru biçimde konumlandırılması gerekir. Bu konumlandırmaları yaparken çoğunlukla diğer boyuttaki varlıklardan yardım alınır. Kedi büyüsü, eski Pagan büyücülük kitaplarında “tehlikeli bir aşk büyüsü” olarak da geçmektedir. Ancak günümüze ulaşmayı başarmış pek çok rahmani aşk büyüsü metodu bulunduğundan, kedi büyüsü kullanarak aşık etme çalışmaları artık yapılmamaktadır. Bu işlemi diğer pek çok çalışmadan ayıran en önemli özellik, işlemin ters tepebilme özelliğinin bulunmasıdır. Bu gibi durumların oluşmasının ardından, büyü çeşitli tesirler göstermeye başlar. Bu sebeple işlemi uygulayan medyum ya da medyumların tecrübesi oldukça önemlidir. Bu tesirlerin dikkatli biçimde takip edilerek, anında müdahaleye sokulması gerekir. Aksi durumda, işlemin sonuçları beklenmedik noktalara çekilebilir.

Kedi büyüsünün çoğunlukla uğursuzluk ve şanssızlık getirmek gibi kötü emeller ile kullanıldığından bahsetmiş olsak da, bu işlemin rahmani amaçlar ile de kullanılabileceğine değinmemiz gerekir. Kendi içerisinde pek çok farklı metoda sahip olan bu çalışmanın bazı metotları yeniden düzenlenerek, kişinin farklı hedeflere ulaşmasını sağlayabilir. İşlem için yazılan tılsımı etkin hale getirmenin yolu, kara kedinin sağ ön bacağına tılsımı dikkatlice bağlamaktır. Bu yöntem yalnızca şeytani amaçla kullanılan işlemler için geçerlidir. İşlem rahmani amaçlara ulaşmak adına uygulanmış ise diğer boyuttaki varlıklar kullanılarak, yazılan tılsımların konumlandırılmaları ayarlanır ve bu sayede işlemin aktif hale geçmesi sağlanır. Hayvanların kullanıldığı işlemlerde kötü enerjiyi yönetmek çok daha basittir. Hayvanların sahip oldukları saf enerjiyi, istenilen biçimde yönlendirmek, insanlar üzerinde çalışmaya kıyasla çok daha az zaman alır. Ancak bu tarz metafizik çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için mutlaka işin uzmanına ulaşmak gerekir.

KARA KEDİ BÜYÜSÜ HAZIR SÜRECİ

İşlemin ritüellerinin uygulanmasından önce yapılması ve alınması gereken çeşitli kararlar vardır. Öncelikle işlemi uygulatmak isteyen kişi ya da kişiler, düşüncelerinden tamamı ile emin olmalıdır. Bu tür, güçlü sonuç veren işlemlerde tereddütlere ve korkuya yer verilmez. İşleme büyük bir kararlılık ve inançla başlanır, yine bu kararlılık ve inançla bitirilir. Ulaşılmak istenen nokta ve büyünün amacı iyi bilinmelidir. Uygulanacak işlemin dolunayın olduğu günlerde yapılması, işlemden çok daha etkili sonuçlar elde edilmesini sağlar. Uygulanan işlem bir ömür boyu etkilerini göstermeye devam eder ve her dolunayda kendini yenileyerek güçlenir. Bu süreç, kişi ya da kişilerin hayatını yitirmesi ile son bulur. Uygulanan büyünün, herhangi bir akrabaya miras kalması bu işlem için söz konusu değildir. Peki, işlem neden dolunayda yapıldığında çok daha güçlü sonuçlar verir? İşlem neden kendini her dolunayda yeniler?

Dolunayın oluştuğu gecelerde, gök yüzündeki yıldızların konumu değişir. Yıldızların almış olduğu bu konumun dünya üzerindeki enerjide büyük ve güçlü bir etkisi vardır. Bu etki öylesine güçlüdür ki, yapılan bazı işlemlerin kendini yenilemesine ya da yeni uygulanan işlemlerin, oluşan enerjiden yararlanmasını sağlar. Yapılan büyüden güçlü ve istenilen sonucun alınabilmesi için dolunayı beklemek şart değildir ancak böylesine güçlü bir gecede uygulanan işlemin enerjisi ve sonuçları tartışılamayacak derecededir. Yapılan işlemin çok daha saf bir enerjiyi yönetmesini sağlamak için, büyünün tesiri altında kalacak kişinin yatak odasındaki eşyalarını sirke ya da sirkeli su ile silebilir, odasında çeşitli tütsü ve yapraklar yakabilirsiniz. Bu tür eylemlerin, enerjiyi saf hale getirdiği uzman medyum ve metafizik uzmanları tarafından da onaylanmıştır.

KARA KEDİ BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

Cevabı alınması en zor sorulardan biri, kara kedi büyüsü nasıl yapılır? Suali olacaktır. Kadim büyücülük kitaplarında tüm ayrıntıları ile anlatılan bu işlem için sahip olunan bilgiler, herkes ile paylaşılmamaktadır. Uygulamasının zor olması, işlemin en ufak bir hatada istenilmeyen sonuçlara yol açabilmesi gibi nedenler, uygulanışın amatörler ile paylaşılmamasının temel nedenleri arasında yer almaktadır. Bu işlemin sonuç verecek biçimde uygulanabilmesi için birden fazla ritüelin, doğru zaman dilimlerinde uygulanmasına ihtiyaç vardır. Aynı zamanda işlemi uygulayacak olan kişini diğer boyuttaki varlıklar ile doğru bir biçimde iletişim kurabiliyor olması gerekir. Çünkü işlem için gerekli olan materyaller arasında; büyü yapılan kişiye ait eşya ve saç teli bulunmaktadır. Bu materyallere üçüncü boyut bir varlık ile ulaşmak, çok dikkat çekici olabilir.

İşlemi yaptıran kişilerin, ritüel süreci hakkında sahip oldukları bilgiye göre; işlemin uygulanabilmesi için gerekli olan ortamın hazırlanması ve malzemelerin temin edilmesinin ardından büyünün vefki yazılmaktadır. Elde edilen materyaller bu vefkin içerisine yerleştirildikten sonra kara kedinin sağ ön bacağına bağlanarak ortalıkta gezilmesi sağlanmaktadır. Bunun beraberinde, kişinin manevi enerjisi üzerinde de hedefe yönelik çeşitli çalışmalar yapılır. Kedi, gerekli süre boyunca gezindikten sonra bacağındaki kağıt ve materyaller çıkarılmalıdır. Bu adımın; hayvanların diğer boyuttaki varlıkları görebilmesi ve onlarla iletişime geçebilmesi düşüncesi ile uygulandığı tahmin edilmektedir. Bu kediyi gören diğer boyuttaki varlıklar, işlemin sonuç verebilmesi için çeşitli eylemleri yerine getirmektedir. İşlemin ritüel aşamasında kullanılan kedinin kaçması ya da bulunamaması, işlemden sonuç alınamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle olabildiğince titiz davranılmalı ve kedi gözden kaçırılmamalıdır. Bunun yanında, ritüeller süresince ve sonrasında kediye hiçbir şekilde zarar verilmemelidir.

KARA KEDİ BÜYÜSÜ ETKİLERİ NELERDİR?

Kara kedi büyüsü hakkında sahip olunan pek çok bilgiyi sizler ile paylaştık. Peki, uygulayacağımız bu işlemin kişi ve çevresi üzerindeki etkileri nelerdir? Bu büyüye başvurarak, hangi sonuçlara ulaşabiliriz? Öncelikle bahsetmemiz gereken önemli bir nokta vardır ki bu da işlemin, uygulandığı günde sonuç veremeyeceğidir. Maalesef ki, amaçları insanları bilgilendirme değil de, ilgi çekmek olan sayfalar bu işlemin aynı gün içerisinde sonuç vereceğinden bahsetmektedir. Bu gibi bir sonucun elde edilebilmesi, hiçbir büyü için mümkün değildir. Lütfen bu gibi, uygulanması imkansız eylemlere kanmayınız. İşlemin etkilerinin çevre tarafından fark edilebilmesi mümkündür ancak kişinin içinde bulunduğu durumun “büyü” olarak nitelendirilebilmesi neredeyse imkansızdır. Bu gibi bir tespitin yapılabilmesi için, durumun mutlaka işin ehli kişi tarafından takip edilmesi gerekir. Uygulanan çalışmanın etkileri, uygulanış amacına göre farklılık gösterse de, bu etkilerden bazıları şunlardır;

  • Kişinin uyku ve yeme içme düzeninde geçici bozulmalar, (işlemin uygulanış amacına göre kalıcı da olabilir.)
  • Kişinin ufak şanssızlık ve talihsizlikler ile karşılaşması,
  • Umursanmayacak derecede unutkanlıkların başlaması,
  • Zaman içerisinde şanssızlık ve unutkanlıkların artarak günlük yaşantıyı olumsuz etkileyecek bir boyuta ulaşması,
  • Kişinin sahip olduğu durum ve yaşananlar neticesinde sahip olduğu ilişkinin bozulması, dostlukların kaybolması kimi zaman ise yakın akrabaların artık iletişim kurmak istememesi,
  • Kişinin günlük ve basit olaylarda dahi, büyük şanssızlıklar yaşaması,
  • Bu şanssızlıklar ve unutkanlıklar dolayısıyla yaşantısının olumsuz yönde etkilenmesi, maddi kayıpların oluşması ve dolaylı yoldan çevreye zarar vermesi… (aileden, çevreden borç isteme, geri ödeyememe gibi…)

Uygulanan işlemin, kişinin çevresin üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacaktır. Ancak yaşanan sonuçların ve yaratılan etkilerin dolaylı yoldan kişilere zarar verdiği sıklıkla görülmektedir. (özellikle manevi anlamda) İşlem rahmani amaçla uygulanmış ise çevre ve kişi üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olamayacaktır. Rahmani ve şeytani işlemlerin uygulanışları, kıyaslanmayacak biçimde birbirlerinden oldukça farklıdır.

ALTERNATİF KARA KEDİ BÜYÜLERİ

İşlemler birbirlerinden farklı güçte ve enerjide sonuç verirler fakat aynı amaca hizmet etmek üzere uygulanabilirler. Kara kedi büyüsü ile alınacak sonuca eş türde çalışmalar da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; kısmet kapama büyüsü, kısmet bağlama büyüsü, bereket kapama büyüsü, bereket bağlama büyüsü, şans bağlama büyüsü, delirtme büyüsü… olarak örneklendirilebilir.

Yaptırmanız gereken çalışmanın hangisi olduğundan emin değilseniz, mutlaka uzman bir medyum ile irtibata geçerek işlemler hakkında ayrıntılı bilgi almanız önerilir. Böylelikle, hangi işlemin sizleri en kısa sürede aklınızdaki sonuca ulaştırabileceği hakkında doğru ve güvenilir bilgi edinebilirsiniz. Dilerseniz, sayfamızın en üst kısmında bulunan numara ile Medyum şükriye Hoca ya ulaşabilir, aklınızı kurcalayan soruları doğrudan kendisine ileterek, cevaplarını öğrenebilirsiniz.

 

Medyum Kehatun Hoca

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.